Feliratkozás a diáknévsorba

 Feliratkozom!

 

A névadó – Földes Ferenc (1910–1943)

Földes FerencFöldes Ferenc művelődéspolitikus, filozófiaiíró, Besztercén született 1910-ben. Apja: dr. Földes Imre, hivatalnok, majd kereskedő. Anyja: Lusztig Ilona, tanítónő.

Iskolái: 1920-28 között Budapesten, a Markó utcai reáliskolában tanul, jó eredménnyel. 1928-32 között a párizsi Sorbonne egyetemen és a bolognai egyetemen tanul filozófiát.

Nyelvtudása: angolul jól, franciául kitűnően beszél, tud németül és olaszul, a latin nyelvvel is foglalkozott.

Tevékenysége: 1932-ben hazatér Budapestre, a baloldali szervezetek munkájában vesz részt, emiatt 4 hónap fogházbüntetésre ítélik. 1934-ben megnősül, felesége Sándor Veronika. Nyelvtanításból élnek szerény anyagi körülmények között, albérletben. 1938-ban ismét Bolognába megy, befejezi tanulmányait, megszerzi filozófiából a doktori címet. 1939-ben újra Párizsban van, de a háború kitörésekor visszatér Magyarországra. Itthon cikkei jelennek meg 1939–41 között a Kelet Népe és a Korunk című folyóiratokban, illetve a Népszavában. Fő műve, A munkásság és a parasztság kulturális helyzete Magyarországon a Cserépfalvi Kiadó gondozásában jelent meg 1941-ben. 1941–42-ben részt vett a Magyar Történelmi Emlékbizottság szervezésében és munkájában, amely feladatának tartotta az 1848-as forradalom 100 éves évfordulójának méltó megünneplését. Részt vett az 1942. március 15-i tüntetésen, annak egyik szervezője.

Egyénisége: rokonszenves, intelligens, kiváló sportember, jó turista, szívesen táncol, rendkívül jó modorú társalgó, nagy tudású, becsületes, szilárd jellem a kortársak szerint.

1942 áprilisában munkaszolgálatra hívták be, és kivezényelték az orosz frontra, ahol sokat segített bajtársainak, a csüggedőknek, sebesülteknek.

1943. január 13-án a fronton a tűzharc alatt eltűnt.

Földes Ferenc megjelent publikációi, írásai
Könyvismertetés Paul Nizan: La Conspiration című regényéről. Üzenet, 1939
A rasszizmus ideológiai szerepei. Korunk, 1939
1789 és a gondolkodás. Korunk, 1939
Forradalom és filozófia. Üzenet, 1939
A földmunkásság a középfokú iskolákban. Kelet Népe, 1940
Földmunkások a főiskolákon. Kelet Népe, 1940
A munkásság és a kultúra – Ipari munkások a középfokú iskolákban. Kelet Népe, 1940
Iparostanonc oktatás Magyarországon. Kelet Népe, 1940
Munkásgyerekek a főiskolákon. Népszava, 1941
Jobbágyfiúk Bethlen Gábor kollégiumában. Az Ország Útja, 1941
A képviselők és a képviseltek osztályaránya. Az Ország Útja, 1941
Lakásmonopólium és telekmonopólium. Az Ország Útja, 1941
Mennyit költenek a magyar városok kultúrára? Kelet Népe, 1941
Rákóczi. Népszava, 1941

Fő műve:
A munkásság és a parasztság kulturális helyzete Magyarországon.
Budapest: Cserépfalvi Kiadó, 1941

Forrás: F.F. Gimnázium